SLUŽBY

Naše služby

  • ​Naše služby spočívají na základě zákona o státní památkové péči v provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů. Naší hlavní činností je výkon archeologické památkové péče s  důrazem na vzájemnou spolupráci mezi stavebníkem a oprávněnou organizací při plnění termínů harmonogramu realizace stavby.

  • Jsme ochotni Vám bezplatně poskytnout kvalifikované zpracování rozsahu rizik Vašeho stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu na dotčeném území. 

  • Standardním výstupem archeologického výzkumu je tzv. nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce památkového zákona) spolu s tzv. expertní zprávou, která dokládá provedení archeologického výzkumu a která slouží orgánům činným ve stavebním řízení ke kolaudaci Vaší stavby.

Ceník

(platný od 1. 9. 2023)

ARCHEOLOG (A)

pracovník s odbornou kvalifikací na pozici vedoucího projektu či jeho části; VŠ vzdělání

390 Kč

ASISTENT ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (AAV)

pracovník na pozici vedoucího části projektu; VŠ nebo SŠ vzdělání

290 Kč

SPECIALISTA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (SAV)

kvalifikovaný pracovník výzkumu; SŠ vzdělání

220 Kč

PRACOVNÍK ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (PAV)

méně kvalifikovaný pracovník výzkumu

180 Kč

 

Užitečný "link" pro oznamovatele stavebního záměru

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/

Návod jak postupovat v případě nutnosti provedení archeologického výzkumu

  • Informujte nás v dostatečném předstihu o základních údajích Vašeho stavebního záměru včetně poskytnutí mapové lokalizace stavby (např. z projektové dokumentace), aby tak byla snížena rizika případných omezení či zdržení časového harmonogramu Vaší stavby na minimum. ​
  • V dalším kroku provedeme kvalifikovaný odhad rozsahu archeologických prací – jejich finanční a časové náklady.
  • V případě potřeby pro Vás připravíme návrh smlouvy o podmínkách realizace archeologického výzkumu.
  • Po ukončení terénní části výzkumu Vám vystavíme tzv. expertní zprávu pro potřeby orgánů státní správy. 
  • Po ukončení zpracování archeologických nálezů a jejich vyhodnocení v kontextu naleziště Vám vyhotovíme tzv. nálezovou zprávu

ARCHEO Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239