ARCHEO Sever o. p. s.

Naše motto:
„….Památkovou péči pěstujeme jako poděkování minulosti, z lásky k současnosti a jako dárek budoucnosti“.
                                                                                                                            Prof. Gottfried Kiesow

Novinky roku 2022

 

Pískovna IV - západ v Soběsukách nad Ohří v okr. Chomutov aktuálním pohledem na zkoumanou plochu (o výměře cca 0,8 ha)

 

 

ImageImage


 

K nahlédnutí nově dokument shrnující naši činnost v uplynulém roce - Výroční zpráva za rok 2021 (v sekci O nás)

 


 

Otevřením nové pískovny při západní hranici katastru Soběsuk nad Ohří se potvrzuje předpoklad, že krajina kolem Vikletic  byla kontinuálně osídlená, zvláště na přirozeně vzniklých říčních terasách s výhledem do údolí dříve meandrující řeky Ohře (nyní vodní nádrž Nechranice).

 

Návrat do pískovny na území (mohli bychom říci bývalé obce) Soběsuky nad Ohří (okr. Chomutov) v červnu 2021 se nesl ve znamení plošného odkryvu neúplných půdorysů nadzemních kůlových konstrukcí pravěkých chat (o jejich určitějším datování lze polemizovat s ohledem k absenci nálezů).

 

 

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

Nově vyšly naše příspěvky k archeologii severozápadních Čech:

  1. o pravěkém sídelním mikroregionu labského pravobřeží v okolí Velkého Března (okr. Ústí nad Labem)
  2. o objevu ohrazeného sídliště z doby římské ve Skoroticích u Ústí nad Labem
  3. o archeologické sondě krajinou Českého středohoří aneb o ztrátě "materiální paměti"
  4. o archeologickém a archeobotanickém výzkumu při dopravní stavbě tzv. Vislnické spojky v Podmoklech v Děčíně v roce 2016-2018
  5. o archeologickém a stavebněhistorickém výzkumu kostela sv. Mikuláše v Lounech v roce 2016

Naše motto:
„….Památkovou péči pěstujeme jako poděkování minulosti, z lásky k současnosti a jako dárek budoucnosti“ 

Prof. Gottfried Kiesow

Podpořte nás internetovým nákupem přes www.givt.cz

ARCHEO Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239