REFERENCE

ARCHEO Sever o. p. s., obecně prospěšná společnost

 

2023

 • D6 Petrohrad - Lubenec, okr. Louny - zjišťovací archeologický výzkum (8 km úsek) - investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • k. ú. Soběsuky nad Ohří/Vikletice - areál pískovny IV-západ (zahájené v r. 2021 - ppč. 157/18 - celkem kolem 4 ha zkoumané plochy) - investor: Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • rozšíření dobývacího pole na povrchovém lomu Braňany, trať „Pod Černým vrchem“ (okr. Most), Ústecký kraj investor: KERAMOST, a. s. - zjišťovací archeologický výzkum na ploše 1,1 ha

2022

 • revitalizace zámku Pětipsy (statut KP), okr. Chomutov - interiér 1. PP (130 m2) - investor: Via Levamente, z. s.
 • průmyslový areál Panattoni Jirkov, okr. Chomutov (2 ha plošného odkryvu z celkových 16-18 ha plochy stavby dohlížené během skrývek nadloží) - investor: Panattoni Czech Republic Development
 • výstavba skladovacích hal AGC Bílina, areál bývalé kasárna (3 ha plochy) - investor: JTH Idea, a. s.
 • Soběsuky nad Ohří - areál pískovny IV-západ (zahájené již v r. 2021 - ppč. 157/18 - celkem kolem 4 ha zkoumané plochy) - investor: Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • D6 Petrohrad - Lubenec, okr. Louny - zjišťovací archeologický výzkum (8 km úsek) - investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

2021

 • rekonstrukce plynovodů v Děčíně - ul. Klostermannova, Teplická, Větrná, Škroupova, 28. října a Československé armády - GasNet, s. r. o.
 • Soběsuky nad Ohří - dokončení výzkumu po skrývce záboru 2020 - Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • Hostomice nad Bílinou - Panattoni Park South Teplice (areál skladovacích hal) - Accolade Holding, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce) 
 • Bílina, Teplické předměstí - rekonstrukce horkovodu - ČEZ Teplárenská, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce)
 • Teplice - část Trnovany a část pod Doubravkou - rekonstrukce horkovodu - ČEZ Teplárenská, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce)
 • Malhostice u Teplic - rekonstrukce polních cest - Šilhánek a syn, a. s.
 • "Nová" pískovna v Soběsukách nad Ohří - Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.

 

2020

 • rozšíření v dobývacím prostoru "Jihozápad" v Rokli, okr. Chomutov - v trati "Za Potokem", Ústecký kraj - zábor pro rok 2020 - investor: KERAMOST, a. s.
 • přeložka STL plynovodu v Podmoklech v Děčíně, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: Statutární město Děčín
 • novostavba RD v Hudcově, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled
 • Hasičská zbrojnice v obci Modlany, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled při skrývce ornice a plošný odkryv - investor: obec Modlany
 • pískovna SOBĚSUKY IV  - k. ú. Soběsuky nad Ohří, okr. Chomutov, Ústecký kraj - plošný odkryv - investor: Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • Průmyslová zóna TRIANGLE - Hala CTPark Žatec, k. ú. Nehasice, okr. Louny, Ústecký kraj - odborný dohled při skrývce 3 ha plochy - investor: CTP Invest, spol. s r. o. 
 • Klostermannova ulice v Děčíně - havarijní stav NTL plynového potrubí, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet s. r. o.
 • rozšíření v dobývacím prostoru "Jihozápad" v Rokli, okr. Chomutov - v trati "Za Potokem", Ústecký kraj - zábor pro rok 2021 - investor: KERAMOST, a. s.
 • výstavba nové vodní přehrážky, obec Ohníč, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: Státní pozemkový úřad ČR, zhotovitel stavby: Šilhánek a syn, a. s.
 • Krásnostudenecká ulice v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Osadní ulice  v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Želenická ulice v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Palackého ulice v České Kamenici - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Průmyslový park Accolade Cheb - k. ú. Hradiště u Chebu, okr. Cheb, Karlovarský kraj - plošný odkryv - investor: Accolade CZ XVI, s. r. o.

 

2019

 • Podzemní odpadní kontejnery v historickém jádru města Žatce (okr. Louny), Ústecký kraj - v areálu městské památkové rezervace (MPR) - investor: Město Žatec - plošný odkryv
 • Rekonstrukce tzv. Dolního jezu na k. ú. Loket (okr. Sokolov), Karlovarský kraj - ochranné pásmo městské památkové rezervace - investor: Metrostav, a. s. - odborný dohled
 • Výstavba nového dvojhangáru u civilního letiště na k. ú. Žatec (okr. Louny), Ústecký kraj - plošný odkryv - investor: spol. PARKA, s. r. o.
 • Rozšíření dobývacího pole na povrchovém lomu Braňany, trať „Pod Černým vrchem“ (okr. Most), Ústecký kraj investor: KERAMOST, a. s. - odborný dohled
 • Skrývky pro budoucí těžbu štěrkopísku, k. ú. Polerady (okr. Most), Ústecký kraj - investor: spol. BEST, a.s - odborný dohled
 • Panattoni Park Cheb Jih, k. ú. Cheb (okr. Cheb), Karlovarský kraj - investor: Panattoni Park - odborný dohled
 • Víceúčelová sportovní hala na k. ú. Klíše ve městě Ústí nad Labem, Ústecký kraj - investor: IMPERIAL STANDARD SE - odborný dohled
 • Výstavba infrastruktury pro rodinné domy na k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, Ústecký kraj - investor: fyzická osoba P. Ryšavý - plošný odkryv

 

2018

 • předstihový archeologický výzkum na k. ú. Rokle, okr. Chomutov, Ústecký kraj - rozšíření povrchového lomu na kaolin - společnost KERAMOST, a. s.
 • k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – stavba Průmyslový park Ostrov nad Ohří, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - odborný dohled
 • kostel sv. Jiljí v k. ú. Chlumu u Novosedel - odvodnění sakrální stavby, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - zjišťovací výzkum
 • Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice v k. ú. Verušičky - vyklízení krypty, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - odborný dohled
 • Novostavba rodinného domu, k. ú. Žalany, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled
 • Stavební úpravy prodejny LIDL - přístavba, k. ú. Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem), Ústecký kraj - LIDL ČR, v. o. s. - odborný dohled

 

2017 

 • výzkum v k. ú. Mariánských Radčic - okr. Most, Ústecký kraj - výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod - odborný dohled kombinovaný se ZAV
 • výzkum na k. ú. Podmokel - okr. Děčín, Ústecký kraj - výstavba tzv. "Vilsnické spojky" - plošný odkryv; investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

2016

V květnu roku 2016 jsme plynule navázali na pokračování ve výzkumu lokality z prosince roku 2015 na k. ú. Českého Újezda nedaleko dálnice D8, kde investor - VGP Park Český Újezd, a. s. - plánuje vystavět na ploše kolem  4 ha semiindustriální halovou stavbu. 

V dubnu roku 2016 jsme zahájli záchranný archeologický výzkum v Děčíně, resp. na k. ú. Podmokly na levém břehu Labe, kde investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR - bude realizovat průtah městem v délce 1,9 km (u širší veřejnosti známější jako tzv. "Vilsnická spojka"). Stavba v koordinaci s výzkumem bude pokračovat do jara roku 2018.

V srpnu 2016 jsme zahájili záchranný archeol. výzkum na katastru obce Mariánských Radčic. Jedná se o výstavbu zcela nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, kterou financuje obec M. Radčice. Stavba i výzkum bude kontinuálně pokračovat do léta roku 2017.

V měsíci říjnu a listopadu 2016 jsme pro město Louny provedli záchranný archeol. výzkum v souvislosti s rekonstrukcí části chodníku kolem kostela sv. Mikuláše. 

 

2015

Realizované odborné archeologické dohledy při investičních akcích společnosti RWE GasNet, s. r. o.:

 • ​k. ú. Bystřany
 • k. ú. Duchov (Bílinské Předměstí)
 • k. ú. Teplice (Benešovo náměstí, Bezručova ulice v Teplicích - Šanově, Lázeňský park u Lázní Beethoven)

Velkoplošné odkryvy (každý o rozloze cca kolem 2 ha) v dobývacím prostoru vyhrazeného nerostu kaolinu v katastru Rokle (okr. Chomutov) pro společnost KERAMOST, a. s. a také ve Věšťanech, v části obce Modlany (okr. Teplice), kde bude stát provozní budova s garážemi společnosti KROB SCANNERS, s. r. o.

Technické a odborné práce (jakožto subdodavatel): 

pro Muzeum města Ústí nad Labem:

 •  k. ú. Habrovice u Ústí nad Labem (trasa kanalizace)
 •  k. ú. Velkého Března a Valtířova (trasa VTL plynovodu)

 pro Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.:

 •  k. ú. Žatec (rekonstrukce autobusového terminálu)

 

2014

V průběhu roku 2014 jsme navázali velmi dobrou spolupráci s provozovatelem podzemních inženýrských sítí (Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s.), potažmo s jejich vlastníkem (Severočeskou vodárenskou společností, a. s.), pro kterého jsme vykonali dle dikce zákona o státní památkové péči odborné archeologické dohledy při rekonstrukcích těchto sítí v jednotlivých obcích bývalých okr. Chomutov, Most a Louny:

 • k. ú. Chomutov: ulice Bachmačská, ulice 28. října
 • k. ú. Most: ulice Chmelná
 • k. ú. Polerady
 • k. ú. Žatec: ulice Dvořákova, území městské památkové rezervace
 • k. ú. Želenice

Další stavební akce, u kterých jsme zajišťovali odborný archeologický dohled:

 • k. ú. Bílina-Újezd – ulice Alšova (rekonstrukce plynovodu) – investor RWE GasNet s. r. o.
 • k. ú. Dubí – ulice Mstišovská (výstavba splaškové tlakové kanalizace) – investor město Dubí
 • k. ú. Chomutov – ulice Bezručova a Kostnická (nové parkoviště) – investor Statutární město Chomutov
 • k. ú. Chomutov – ulice Spořická (nová hala pro nákladní automobily) – investor společnost HESTI, s. r. o.
 • k. ú. Osek u Duchcova – Kulturní dům Stropník, nemovitá kulturní památka (sanace zakladového zdiva) – investor město Osek

Výjimkou z naší činnosti nebyly ani plošné záchranné archeologické výzkumy, které byly provedeny tzv. na zelené louce a byly vyvolány investorským záměrem společnosti KERAMOST, a. s. (rozšíření těžby vyhrazeného nerostu - kaolinu na k. ú. Rokle u Kadaně) či společnosti KS CZ Motorservice, s. r. o. (výstavba nové výrobní haly pro náhradní díly do osobních automobilů v Chabařovicích u Ústí nad Labem).

 

2013

 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě obchodního centra Galerie v Teplicích (17.-28. 9. 2013) – Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.​
 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě tepelného napáječe v Teplicích (14. 5. – 22. 11. 2013 - Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.

 

ARCHEO Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239