O NÁS

Jsme nezisková organizace, která vznikla za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu, pokud okolnosti stavebního záměru vedou nevyhnutelně k jejich ohrožení či zničení.

Podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, bylo společnosti Archeo Sever o.p.s. uděleno od Ministerstva kultury ČR povolení k provádění archeologických výzkumů na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Nedílnou součástí tohoto povolení je Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů, která byla uzavřena s Akademií věd ČR.

Archeo Sever o. p. s. je tedy v tomto smyslu oprávněnou organizací disponující pracovníky s odbornou kvalifikací, technickým vybavením a prostory pro dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

 

KDO JSME

 • Nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost zápisem do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

 • Disponujeme povolením k provádění archeologických výzkumů v Karlovarském a Ústeckém kraji od Ministerstva kultury ČR.

 

CO NABÍZÍME

 • kvalifikované zpracování rozsahu rizik Vašeho stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu dotčeného území

 • provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů

 • plavení vzorků sedimentů odebraných při terénních výzkumech

 • odborné poradenství v oblasti archeologické památkové péče

 • prezentaci výsledků archeologického výzkumu

 

CO PODPORUJEME

 • neziskové aktivity v oblasti péče o archeologické kulturní dědictví (např. každoročně konané Mezinárodní dny archeologie)

 • edukační programy pro děti předškolního a školního věku

 

NAŠE PARTNERSKÉ ORGANIZACE

 • Oblastní muzeum v Mostě, p. o.       

 • Oblastní muzeum v Lounech, p. o.   

 • Muzeum města Ústí nad Labem     

 • Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

 

REFERENCE

KERAMOST, a. s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Město Louny

Město Žatec

Obec Mariánské Radčice

RWE GasNet, s. r. o. (GRID Services)

Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.

STRIX Chomutov, a. s.


Dokumenty


Výroční zpráva společnosti včetně účetní závěrky za rok 2018

Zde také najdete bližší informace o všech archeologických výzkumech realizovaných v loňském roce...

_Výroční zpráva Archeo Sever 2018.pdf (1,47Mb)

Starší výroční zprávy a zakládací smlouva organizace Archeo Sever o. p. s.

_Výroční zpráva Archeo Sever 2017_komplet.pdf (2,55Mb)

_Archeo Sever ops_VZ 2016.pdf (856kb)

_Výroční zpráva Archeo Sever 2015_komplet.pdf (2,84Mb)

Výroční zpráva Archeo Sever 2014.pdf (977kb)

Výroční zpráva Archeo Sever 2013.pdf (520kb)

Zakládací_smlouva_Archeo_Sever ops.pdf (88kb)

Archeo Sever, o.p.s. na Firmy.cz