O NÁS

O NÁS

Jsme nestátní nezisková organizace, která vznikla za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu, pokud okolnosti stavebního záměru vedou nevyhnutelně k jejich ohrožení či zničení.

Podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, bylo společnosti ARCHEO Sever o. p. s. uděleno od Ministerstva kultury ČR povolení k provádění archeologických výzkumů na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Nedílnou součástí tohoto povolení je Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů, která byla uzavřena s Akademií věd ČR.

ARCHEO Sever o. p. s. je tedy v tomto smyslu oprávněnou organizací disponující pracovníky s odbornou kvalifikací, technickým vybavením a prostory pro dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

 

KDO JSME

 • Nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost zápisem do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.
 • Disponujeme povolením k provádění archeologických výzkumů v Karlovarském a Ústeckém kraji od Ministerstva kultury ČR.

 

CO NABÍZÍME

 • bezplatné zpracování rozsahu rizik Vašeho stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu dotčeného území
 • provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů
 • plavení vzorků sedimentů odebraných při terénních výzkumech
 • odborné poradenství v oblasti archeologické památkové péče
 • prezentaci výsledků archeologického výzkumu

 

CO PODPORUJEME

 • neziskové aktivity v oblasti péče o archeologické kulturní dědictví (např. každoročně konané Mezinárodní dny archeologie)
 • edukační programy pro děti předškolního a školního věku

 

NAŠE PARTNERSKÉ ORGANIZACE

 • Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.       
 • Oblastní muzeum v Lounech, p. o.   
 • Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.     
 • Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

 

REFERENCE

 • KERAMOST, a. s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Město Louny
 • Město Žatec
 • Obec Mariánské Radčice
 • RWE GasNet, s. r. o. (GRID Services)
 • Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.
 • STRIX Chomutov, a. s.
 • Šilhánek a syn, a. s.
 • Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.

ARCHEO Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239