PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Modlanech u Teplic v regionálních i nadregionálních kontaktech distribuce surovin kamenné štípané industrie_2023

  • Pravěké osídlení mikroregionu Velkého Března u Ústí nad Labem

  • Archeologická sonda krajinou Českého středohoří aneb ztráta "materiální paměti"

  • Přírodní prostředí a datace  pravěkého sídelního areálu ve Skoroticích. Výpověď přírodovědných metod

  • Objev ojedinělého ohrazeného sídliště z mladší doby bronzové při archeologickém výzkumu ve Skoroticích u Ústí nad Labem

  • Historické úvozové cesty v Nové Vsi v Horách na Mostecku v kontextu studia poznání středověkého osídlení české strany Krušných hor

  • Podmokly v Děčíně pohledem archeologického a archeobotanického výzkumu při stavbě silnice tzv. Vilsnické spojky

  • Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu v roce 2016

  • Český Újezd u Ústí nad Labem. Sídliště z doby hradištní s ojedinělým nálezem kostry mezka či muly z bitvy u Chlumce roku 1813

 

 

Archeo Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239