NAŠE SLUŽBY

  • Naše služby spočívají na základě zákona o státní památkové péči v provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů. Naší hlavní činností je výkon archeologické památkové péče s  důrazem na vzájemnou spolupráci mezi stavebníkem a oprávněnou organizací při plnění termínů harmonogramu realizace stavby.

  • Jsme ochotni Vám bezplatně poskytnout kvalifikované zpracování rozsahu rizik Vašeho stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu na dotčeném území. 

  • Standardním výstupem archeologického výzkumu je tzv. nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce památkového zákona) spolu s tzv. expertní zprávou, která dokládá provedení archeologického výzkumu a která slouží orgánům činným ve stavebním řízení ke kolaudaci Vaší stavby.

Ceník

archeolog (A)
350 Kč
pracovník s odbornou kvalifikací na pozici vedoucího projektu či jeho části; VŠ vzdělání

Asistent archeologického výzkumu (Aav)
250 Kč
pracovník na pozici vedoucího části projektu; VŠ nebo SŠ vzdělání

specialista archeologického výzkumu (SAV)
180 Kč
kvalifikovaný pracovník výzkumu; SŠ vzdělání

pracovník archeologického výzkumu (pav)
150 Kč
méně kvalifikovaný pracovník výzkumu

Užitečný "link" pro oznamovatele stavebního záměru

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/

 

 

 

 

Archeo Sever, o.p.s. na Firmy.cz