Návod jak postupovat v případě nutnosti provedení archeologického výzkumu

 

  • Informujte nás v dostatečném předstihu o základních údajích Vašeho stavebního záměru včetně poskytnutí mapové lokalizace stavby (např. z projektové dokumentace), aby tak byla snížena rizika případných omezení či zdržení časového harmonogramu Vaší stavby na minimum. ​

  • V dalším kroku provedeme kvalifikovaný odhad rozsahu archeologických prací – jejich finanční a časové náklady.

  • V případě potřeby pro Vás připravíme návrh smlouvy o podmínkách realizace archeologického výzkumu.

  • Po ukončení terénní části výzkumu Vám vystavíme tzv. expertní zprávu pro potřeby orgánů státní správy. 

  • Po ukončení zpracování archeologických nálezů a jejich vyhodnocení v kontextu naleziště Vám vyhotovíme tzv. nálezovou zprávu